Categories
General

อัยการยื่นฟ้อง​ เสี่ยโป้-เมีย ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ ฟอกเงิน

วันนี้ 2 ก.ย. 64 อัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับ น.ส.จุฑามาศ จันที ภรรยา เป็นจำเลยต่อศาลอาญา ในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบฟอกเงินและฟอกเงิน อันเป็นความผิดต่อ พ.ร.บ.การพนัน เเละ พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน

คำฟ้องระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค.61 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้ง 2 กับพวกซึ่งหลบหนีและยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ร่วมกันทำอุบายล่อ ประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพวกจำเลยได้แบ่งหน้าที่กันทำ จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจัดหาลูกค้า ชักชวนให้เล่นการพนัน เเละกลุ่มดูแลระบบ

นอกจากนี้ จำเลยกับพวกได้ร่วมกันฟอกเงิน โดยจำเลยที่ 2 ได้โอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดจัดให้เล่นพนันออนไลน์เปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ท้ายคำฟ้อง อัยการขอให้ศาลสั่งนับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.34/2564 ของศาลอาญาธนบุรี กับคดีหมายเลขดำที่ อ. 981/2564 ของศาลนี้ เเละนับโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.981/2564 ของศาลนี้

ขณะนี้ จำเลยทั้ง 2 คน ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำ โดยศาลกำหนดนัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสอง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันพรุ่งนี้ ( 3 ก.ย.64 )

Leave a Reply