เช็กด่วน 23 จังหวัด พบผู้เกี่ยวข้องตลาดกุ้ง

วันนี้ 22 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงข่าวสถานการณ์ กรณีสมุทรสาคร ว่า จากการวิเคราะห์การ

ติดCV 19 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร บริเวณตลาดกลางกุ้งยังเป็นพื้นที่ไข่แดงที่มีการติดสูงประมาณ 44%

แต่บริเวณโดยรอบที่ห่างออกมาการติดลดลง คือ ตลาดทะเลไทยติด 14% และหอพักไทยยูเนียน 8% โดยมี

แผนที่จะตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลา สำหรับกลุ่มลูกค้าประจำตลาดกลางกุ้งประมาณพันคน

จากการสอบสวนพบมีการเดินทางไป 23 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สระบุรี ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กทม. สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สงขลา และ

อุตรดิตถ์ โดยขอให้ยกระดับการควบคุมป้องกันโรคและค้นหาผู้มีประวัติเสี่ยง สำหรับจังหวัดที่พบการติดเชื้อแล้ว

ได้แก่ สมุทรปราการ 3 ราย สระบุรี 3 ราย กทม. 9 ราย ปทุมธานี 3 ราย นครปฐม 3 ราย และอุตรดิตถ์ 1

ราย รวมเป็น 22 ราย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้หลายคนกังวล และต้องการตรวจหาCV ขอให้กลุ่มบุคคลที่จำเป็น

เข้ามาตรวจก่อน คือ มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งช่วง 14 วันก่อนมีอาการ คือ เดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่

มีการแพร่กระจาย คือ สมุทรสาคร ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่

กระจาย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสยืนยัน โดยขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของแพทย์ หากแพทย์เห็นว่ามีความเสี่ยงก็ตรวจได้ฟรี หรือมีอาการCV 19 อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับ

การตรวจ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การตรวจคัดกรองค้นหาบริเวณตลาด

กลางกุ้งตรวจแล้ว 2,051 ราย ผลบวก 914 ราย คิดเป็น 44% ที่อัตราการติดสูง เพราะอยู่อาศัยแบบแออัด

และเมื่อติดตามสถานที่ที่มีโอกาสพบกลุ่มนี้ไปทำงานหรือใช้บริการ คือ ตลาดทะเลไทย ที่ห่างออกไป 4 กิโลเมตร

เก็บตัวอย่าง 653 ราย พบติด 91 ราย คิดเป็น 14% ถือว่าต่ำกว่าจุดเกิดเหตุการแพร่กระจาย 3 เท่า

และหอพักบริเวณตลาดไทยยูเนียนห่างออกมา 2 กิโลเมตร ตรวจ 1,099 ราย ติด 84 ราย คิดเป็น 8% ภาพรวม

ตรวจค้นหาผู้ป่วยจำนวน 5,066 ตัวอย่าง ผลออกมาแล้ว 3,803 ตัวอย่าง พบ 1,086 ตัวอย่าง คิดเป็น 29%

เมื่อมีการตรวจและรายงานผลเพิ่มเติม อัตราการติดจะลดลงอีก เพราะตรวจในสถานที่ห่างออกมาจากจุดศูนย์กลาง

การแพร่กระจายมากขึ้น สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่ ว ยCV 19 เชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง ได้แก่ สมุทรสาคร 39 ราย

นครปฐม 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สระบุรี 5 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย

กทม. 9 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย โดยทั้งหมดมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง มีเพียง 1 ราย ที่เป็นผู้สัมผัส

ในครอบครัว สำหรับหอพักที่ได้กักกันแยกผู้มีโอกาสรับเชื้อไว้อยู่ในสถานที่พักเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ

จะมีทีมแพทย์จากสถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าไปดูแลทุกวัน โดยให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักกัน ใครมีอาการไข้ จะได้รับการตรวจโดยแพทย์ หากมีอาการมากหรือต้องรับการ

ดูแลที่โรงพยาบาลจะมีการส่งต่อ ทำให้สามารถบริหารจัดการคนติดจำนวนมาก

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สำหรับเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในสมุทรสาครนั้นตามด้วยข้อมูลทางแพร่กระจายวิทยา ที่พบผู้

ติดรายแรกๆ เป็นแรงงานพม่า และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบการระบาดบริเวณชายแดน ซึ่งพบผู้ที่

ข้ามมาในฝั่งประเทศไทยทั้งที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก และอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย คาดว่าลักษณะที่พบการระบาด

ใน จ.สมุทรสาครนั้น ก็น่าจะเป็นเชื้อที่มาจากที่เดียวกัน แต่ต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรมซึ่งจะออกในอีก 2-3

วัน ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่แม่สายหรือแม่สอดหรือไม่ ทั้งนี้ แนวโน้มการแพร่ที่พบผู้ป่ ว ยจำนวนมาก แต่ยังอยู่

ในระดับที่จัดการได้ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ก็ต้องจัดการให้ดีเพื่อลดการแพร่กระจาย และถือว่าเราตรวจค่อน

ข้างเร็ว นับตั้งแต่เจอผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ใช้หลักการจำกัดการ

เคลื่อนไหว ส่วนคนไทยที่เข้ามาในพื้นที่แล้วออกไปต่างจังหวัด หากไม่มีการติดต่อจากกลุ่มนี้จะรู้ขอบเขตการแพร่

ซึ่งจะรู้ประมาณ 1 สัปดาห์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *